QUY ĐỊNH VỀ TỪ CHỐI HOẶC NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

QUY ĐỊNH VỀ TỪ CHỐI HOẶC NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
QUY ĐỊNH VỀ TỪ CHỐI HOẶC NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tạo bởi admin | Quy định | 792 ngày trước

Trong các trường hợp sau, Tín Phong Logistics có quyền đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ, bằng cách khóa tài khoản của Quý khách trên hệ thống mà không cần có sự đồng ý trước của Quý khách:

  • Đặt hàng với những thông tin giả mạo, thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại không đúng.

  • Có những yêu cầu không chính đáng, vượt ra ngoài phạm vi quản lý của Tín Phong Logistics và sai lệch về bản chất của các dịch vụ.

  • Đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, với mục đích làm giảm uy tín của Tín Phong Logistics cho bên thứ ba.

  • Có hành vi gian lận khi nhận hàng hóa.

- Khách hàng hoàn toàn có thể chủ động ngừng sử dụng dịch vụ của Tín Phong Logistics và rút nốt số tiền còn lại ra khỏi ví hệ thống.

- Trong trường hợp số dư trong tài khoản ví trên hệ thống của Quý khách vẫn còn, Tín Phong Logistics sẽ hoàn trả lại cho Quý khách trước khi chấm dứt dịch vụ.

TÍN PHONG LOGISTICS TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

Messenger