Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
Tạo bởi admin | Chính sách | 767 ngày trước

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng đã cung cấp các thông tin này khi truy cập vào website, chúng tôi đưa ra chính sách cụ thể dưới đây để khẳng định vai trò của chúng tôi trong vấn đề bảo vệ quyền lợi của người truy cập. Tín Phong Logistics chỉ thu thập các thông tin phục vụ cho các hoạt động đặt hàng với mục đích cuối cùng là đem đến những giá trị tốt nhất cho quý khách.
Messenger